Trường chúng tôi do đội ngũ giáo viên đứng ra thành lập và giảng dạy. Chúng tôi là trường tiếng nhật đầu tiên hỗ trợ toàn diện không chỉ về tiếng nhật mà còn về cuốc sống hằng ngày cho du học sinh.