LỚP HỌC ÔN THI JLPT N2/N1

ĐƯỢC TRIỂN KHAI TRONG VÒNG 3 THÁNG:

ĐỐI TƯỢNG:

  • CÁC BẠN CHUẨN BỊ XIN VIỆC LÀM TẠI CÔNG TY NHẬT BẢN,
  • CÁC BẠN CÓ NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ THI CÁC TRƯỜNG ĐH DANH TIẾNG HOẶC
  • CÁC BẠN CÓ DỰ ĐỊNH THAM DỰ KỲ THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT CÁC KỲ THÁNG 7 HOẶC THÁNG 12.

NỘI DUNG GIỜ HỌC SẼ CHỦ YẾU ĐƯỢC TẬP TRUNG VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CÁC CÂU THƯỜNG RA TRONG CÁC KỲ THI.

CHI PHÍ:

  • 3 THÁNG HỌC PHÍ: 160,000 YÊN. BAO GỒM: TRANG THIẾT BỊ, SÁCH GIÁO KHOA, VÀ HỌC PHÍ.

LƯU Ý:

  • CHỈ DÀNH RIÊNG CHO CÁC BẠN CÓ NGUYỆN VỌNG HỌC N2/N1

ĐƯỢC KHAI GIẢNG VÀO KỲ THÁNG 4 VÀ THÁNG 10 HÀNG NĂM. TUY NHIÊN, NẾU CÓ VẤN ĐỀ VỀ THỜI GIAN ĐĂNG KÝ HỌC CÓ THỂ TRAO ĐỔI THÊM.