CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG

VỚI NHỮNG HỌC SINH CÓ THÀNH TÍCH KẾT QUẢ HỌC TẬP TỐT, CHẤP HÀNH NGHIÊM TÚC CÁC NỘI QUY, QUY ĐỊNH CỦA NHÀ TRƯỜNG, SẼ NHẬN ĐƯỢC CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG NHƯ SAU:

 

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG
TỔ CHỨC KHUYẾN HỌC NHẬT BẢN
SỐ TIỀN 3MAN/THÁNG, 36MAN/NĂM
TỔ CHỨC KHUYẾN HỌC DÀNH CHO HỌC SINH, SINH VIÊN NƯỚC NGOÀI DO TỔ CHỨC TƯ NHÂN TÀI TRỢ
SỐ TIỀN: 4,8MAN/THÁNG
TỔNG SỐ TIỀN NHẬN ĐƯỢC: 57,6MAN
HỘI KHUYẾN HỌC ASIAN LSH
SỐ TIỀN NHẬN ĐƯỢC: 10MAN
HỌC BỔNG KYOURITSU
SỐ TIỀN NHẬN ĐƯỢC:  10MAN
ĐỖ  CHỨNG CHỈ JLPT N1
MỖI THÁNG NHẬN ĐƯỢC : 3MAN
ĐỖ CHỨNG CHỈ JLPT N2
MỖI THÁNG NHẬN ĐƯỢC: 1MAN
ĐẠT 300 ĐIỂM KỲ THI EJU
MỖI THÁNG: 3MAN
ĐỖ VÀO CÁC TRƯỜNG ĐH QUỐC LẬP:
SỐ TIỀN NHẬN ĐƯỢC: 10MAN
HỌC BỔNG HỌC SINH CHUYÊN CẦN:
SỐ TIỀN NHẬN ĐƯỢC: 1MAN